Geschiedenis

De meest concrete informatie die er over de geschiedenis van de golden retriever te vinden is, is te vinden in het kennelboek van Sir Dudley Marjoribanks. Deze man hield vanaf 1835 een stamboek bij waarin hij de naam en herkomst noteerde van zijn setters, pointers, greyhounds en spaniels. Het stamboek vermeldt vanaf 1838 gedurende een jaar of twee ook beagles; in 1842 wordt er melding gemaakt van een retriever, een zwarte, en in 1852 pas van een volgende. In 1843 worden er Ierse spaniels genoemd en de greyhounds maken voor het eerst plaats voor deerhounds in 1848. In 1854 kocht hij het landgoed Guisachan en vanaf dat moment werden zijn kennels enorm uitgebreid. Daarmee kregen ook de retrievers meer bekendheid, meer informatie over dit onderwerp: jaarboeken Golden Retriever Club Nederland.

Retrievers hebben een voorliefde voor water.

Populariteit

Uit de statistieken van de Britse Kennel Club blijkt dat de omschakeling van jachthond naar gezelschapshond erg succesvol is geweest voor de retrievers. Ze behoren tegenwoordig tot de populairste rassen. Zowel de labrador retriever als de golden retriever zijn enorm geliefd, vooral in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Nederland en in de Scandinavische landen. De eerste golden retrievers werden in 1932 in Nederland geïmporteerd. Vanaf die tijd heeft het ras zich geleidelijk aan ontwikkeld tot de populairste gezelschapshond in Nederland.

De golden retriever is een populair ras.

Retriever

Met de naam “retriever” wordt een zestal Engelse jachthonden bedoeld die als belangrijkste taak het apporteren heeft. De naam stamt af van het Engelse werkwoord “to retriever”, wat “apporteren”, “terugvinden” of “ophalen” betekent. De taak van een retriever is om het geschoten wild, voornamelijk vogelachtigen, te vinden en te apporteren. Het speciale aan de retriever is hun voorliefde voor water en hun dichte vacht met een goed isolerende onderwol, waardoor ze geschikt waren om te apporteren over water.
Het oorspronkelijke doel waarvoor retrievers zijn gefokt zijn nog steeds terug te zien in de hedendaagse honden. Dit maakt ze door hun jachtaanleg en apporteerkunsten erg geschikt voor de jacht of het speuren.

Golden retrievers zijn gefokt om het apport terug te brengen naar de voorjager.

Om de tekst leesbaar te houden is er gebruik gemaakt van een verkorte versie. Benieuwd naar de volledige versie? Kijk dan bij www.goldenretrieverclub.net/cs/de-golden-retriever.html/

Dit vind je vast ook interessant: