Rasstandaard

De rasstandaard is een lijst waar op punten genoemd staan waar aan een Golden Retriever behoort te voldoen. De standaard is het ideaal beeld van het ras en hier op wordt gekeurd bij hondenshows. Goldens die perfect aan de standaard voldoen krijgen een “uitmuntend”, honden die een aantal kleine punten missen een “zeer goed”, Goldens die grotere afwijkingen hebben ten aanzien van de rasstandaard krijgen een “goed” en honden die niet voldoen aan het beeld een “matig”.

Algemeen beeld:
Moet zijn een evenredig gebouwde, levendige, krachtige hond met vaste gangen, die praktisch en goed in elkaar zit, met een vriendelijke uitdrukking.

Karaktereigenschappen:
Gehoorzaam, intelligent en met een natuurlijke werkaanleg.

Aard:
Gemoedelijk, vriendelijk en vol zelfvertrouwen.

Hoofd en schedel:
Het hoofd moet in balans zijn en fijn besneden met een brede, maar niet grove, schedel; goed geplaatst op de hals, met krachtige, brede en diepe snuit. De lengte van de voorsnuit dient gelijk te zijn aan de afstand tussen de duidelijke stop en de occiput. De neus dient bij voorkeur zwart te zijn.

Ogen:
Donker bruin, goed uit elkaar geplaatst, met donkere oogranden.

Oren:
Van matige grootte en geplaatst op gelijke hoogte met de ogen.

Gebit:
Sterke kaken met een perfect, regelmatig en volledig schaargebit, d.w.z. de tanden van de bovenkaak net voor, maar rakend aan die van de onderkaak.

Hals:
Dient van een goede lengte te zijn, droog en gespierd.

Voorhand:
Voorbenen recht met goede bone, schouders goed naar achter liggend, schouderblad lang met even lange opperarm, waardoor de benen goed onder het lichaam geplaatst zijn. Ellebogen aansluitend.

Lichaam:
Evenredig gebouwd, lendenen kort, diep in de hartstreek. Ribben diep en goed gewelfd. Rechte boven belijning.

Achterhand:
Lendenen en achterbenen sterk en gespierd met goede schenkels en goed gebogen knie. Lage sprongen. Van achteren gezien moeten de benen recht zijn en niet naar binnen of buiten knikken. “Koehakken” erg ongewenst.

Voeten:
Ronde kattenvoeten.

Staart:
Aangezet en gedragen op dezelfde hoogte als de rug en net lang genoeg om de hak te reiken, zonder krul aan het eind.

Gangwerk:
Krachtig en stuwend. Recht en vlak zowel voor en achter. Van opzij gezien moet het gangwerk een lange, vrije pas vertonen zonder een spoor van steppen met de voorbenen.

Kleur:
Elke tint van goud tot roomkleur, maar noch rood, noch mahonie. Enkele witte haren, op de borst alleen, toegestaan.

Beharing:
Vlak of golvend met een goede bevedering en een dichte, waterbestendige ondervacht.

Hoogte:
Schofthoogte reuen: 56-61 cm. Teven 51-56 cm.

Fouten:
Elke afwijking van de hierboven genoemde punten moet al fout worden aangemerkt en per fout moet worden beoordeeld hoe ernstig deze is.

N.B.:Reuen moeten twee duidelijke normale teelballen hebben die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

Evy-strand

Dit vind je vast ook interessant: